© Kabudo Martial Arts

Head of the Institute Grand Master Hanshi Thanh Winter-Luong Ph.D (T.M) Doctor of Philosophy (Traditional Medicine) (OIUCM Colombo) Doctor UE Healing (UE Institute USA) 10. Dan Shotokan Karate (Shotokan Ryu Traditional Karate Osaka Japan) 9. Dan Kabudo Karate DBV 9. Dan Shotokan Karate JDSKR - GUMA 7. Dan Taekwondo Changmookwan 7. Dan Kick Boxing DBV Großmeister Kimke-Tay son nhan Kung-Fu 2. Dan Jiu Jitsu/Tai Jitsu DBV
Meister Renshi: Friedhelm Unkelbach 5. Dan Shaolin Kempo 4. Dan Ju Jitsu Medizinischer Fitnesstrainer   Soke: Paul Taiwa Stanitzek Dr. div. h.c. ULC Modesto,  Master of Shaolin Qi-Gong und Tuina Anmo 8. Dan Shaolin QinNa 2. Dan Senkido 1. Dan Hapkido Trainerin: Bianca Unkelbach 2. Dan Kickboxing / Sport Karate Medizinische Fitnesstrainerin   Großmeister: Heiko Brandt 7. Dan Jiu Jitsu WBKF 7. Dan ESDO Meister: Hans-Joachim Hoffmann 5. Dan Kabudo Karate WBKF 5. Dan Bujinkan Ninjutsu  2. Dan Judo 1. Dan Ju-jutsu
Grand Master Shodai Soke Dragon Fist Kempo Marc A.W. Richards 10. Dan Dragon Fist Kempo 7. Dan Dragon Kobudo Ryu 6. Dan Shaolin Kempo 6. Dan Kempo Jutsu