© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfsport Kampfsport und Naturheilkunst
Y khoa mở rộng Năng lượng vũ trụ Mục   đích   chính   của   môn   học   Năng   Lượng   Vũ   Trụ   là   nâng   cao   trạng   thái   quân   bình   của   cơ   thể,   tinh   thần,   và   linh hồn.   Dựa   trên   nền   tảng   kỷ   thuật   truyền   năng   lượng   và   thiền   định   để   giúp   chúng   ta   bảo   tồn   sức   khỏe,   đạt   được niềm vui, và phát triển tâm linh. Căn   bản   của   phương   pháp   này   là   việc   "mở"   (tác   động)   6   luân   xa,   những   mạch   năng   lượng   chính   trên   cơ   thể   của chúng   ta.   Sự   tác   động   vào   các   luân   xa   tạo   cho   chúng   ta   có   khả   năng   tận   dụng   Năng   Lượng   Vũ   Trụ   một   cách   hữu hiệu   hơn   và   có   thể   truyền   năng   lượng   cho   bản   thân   chúng   ta   và   những   người   khác.   Sự   luân   chuyển   Năng   Lượng Vũ   Trụ   trong   cơ   thể   sẽ   giúp   chúng   ta   tái   tạo   sự   quân   bình   của   hệ   năng   lượng   trong   cơ   thể,   thúc   đẩy   một   trạng   thái hài   hòa   tổng   thể   giữa   tâm   trí,   thể   xác   và   linh   hồn.   Việc   mở   6   luân   xa   đóng   một   vai   trò   quan   trọng   trong   việc   cân bằng năng lượng của chúng ta cũng như trong sự phát triển tâm linh của chúng ta. Qua   tiến   trình   các   khóa   học   trong   phương   pháp   này,   giúp   chúng   ta   dần   dần   đạt   được   những   quan   điểm   tích   cực để xác định lại những ưu tiên trong cuộc sống, và giúp chúng ta tiến bộ hơn trong việc giao tế với mọi người. Qua   sự   ứng   dụng   của   phương   pháp   Năng   Lượng   Vũ   Trụ,   cuộc   sống   của   chúng   ta   ngày   càng   chan   hòa   trong   tình thương,   niềm   hạnh   phúc   sẽ   được   những   ảnh   hưởng   tốt   và   trọn   vẹn;   Chúng   ta   sẽ   chú   tâm   ít   hơn   vào   những   mối   lo lặt   vặt,   ích   kỹ,   và   những   gì   không   có   gía   trị.   Thay   vào   đó,   chúng   ta   sẽ   quan   tâm   những   gì   quan   trọng   hơn,   và   trãi nghiệm những niềm vui và hạnh phúc rất sâu sắc. Vị   sáng   lập   của   ngành   Trường   sinh   học-Nhân   điện   Nhân   loại-Giác   ngộ-Tình   thương,   Thầy   Lương   Minh   Đáng, thành   tâm   hy   vọng   rằng   mỗi   chúng   ta   sẽ   phấn   đấu   để   ứng   dụng   và   truyền   bá   công   thức   này   vào   đời   sống   hằng ngày   cho   mỗi   cá   nhân,   mỗi   gia   đình,   và   những   người   chúng   ta   quen   biết,   để   chúng   ta   có   thể   đóng   góp   cho   toàn thể nhân loại. Đọc thêm…